Montmartre

http://projektmetropolis.pl/wp-content/uploads/2014/10/montmartre-7-300x125.jpg

Nazwa Montmartre znaczy: wzgórze męczenników. Pochodzi jakoby od patronującego Francji św. biskupa Dionizego, św. księdza Rustyka i archidiakona Eleuteriusa, którym około 270 roku odrąbano tu głowy. Ludzie omijali to miejsce. Gdy Paryż urastał do miana serca Europy, Montmartre pozostawało w …

Posted in Afryka | Leave a comment

Sale luksoru

http://projektmetropolis.pl/wp-content/uploads/2014/10/luxor-300x170.jpg

Jednym z pylonów dochodzi się do wielkiej sali hipostylowej o długości 103 metrów i szerokości 53 metrów. Ponad setka ogromnych kolumn przywodzi na myśl kamienny las pączkujących papirusów. Nadal widoczne są ślady jaskrawych farb, jakimi te kolosy były pomalowane. Zespół …

Posted in Afryka | Leave a comment

Abu Simbel

http://projektmetropolis.pl/wp-content/uploads/2014/10/abu-300x197.jpg

Zachwyt budzi wyjątkowe bogactwo, dostojeństwo i piękno kompleksu świątynnego, lęk wywołuje zaś ogrom i monumentalność jedynej w swoim rodzaju budowli. Powstałą około 1250 roku p.n.e. gigantyczną skalną świątynię ufundował Ramzes II na cześć bogów Amona-Re, Re–Harachte i Ptaha. Jest ona …

Posted in Afryka | Leave a comment

Luksor

http://projektmetropolis.pl/wp-content/uploads/2014/10/luksor-300x203.jpg

Legendarne Teby o stu bramach cieszyły się sławą najwspanialszej i najbogatszej metropolii starożytnego świata. Nil dzielił je na dwie części. We wschodniej (zwanej miastem żywych) do dziś możemy podziwiać zespoły świątynnych ruin Karnaku i Luksoru. Zachodnia część (miasto umarłych) to …

Posted in Afryka | Leave a comment

Kair – Egipt

http://projektmetropolis.pl/wp-content/uploads/2014/10/kair-300x200.jpg

W 641 roku na gruzach rzymskiej twierdzy Babilon (z fortyfikacji zachowała się jedynie baszta) Arabowie założyli osadę Al-Fustat. Na północ od niej Berberowie, po podboju tych terenów w 969 roku, wybudowali miejscowość Kair, która szybko zaczęła się rozrastać. Dawny Al-Fustat …

Posted in Afryka | Leave a comment